fbpx

Privacy- En Cookieverklaring ANAC

  1.       Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van ANAC Tanken B.V., ANAC Carwash B.V., ANAC B.V., ANAC Storage B.V. en ANAC Carwash N.V. (gezamenlijk hierna te noemen ‘ANAC’).

1.2. ANAC exploiteert onder meer verschillende wasstraten, aanhangwagenverhuur, een selfstorage een onbemand benzinestation en een benzinestation met bijbehorende bakery en shop. Voor deze activiteiten onderhoudt ANAC ook verschillende websites. Daarbij verwerkt ANAC persoonsgegevens.

1.3. ANAC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. ANAC houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2.      Contact met ANAC

2.1. Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ANAC wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@anaccarwash.com
Websites: www.anacbakery.nl, www.anaccarwash.com., www.anaccarwash.be
Post: Energieweg 100, 6541 CZ Nijmegen

3.      Persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de diensten die ANAC aanbiedt, kan ANAC de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

(a) voor- en achternaam;
(b) adresgegevens;
(c) telefoonnummer;
(d) e-mailadres;
(e) geboortedatum;
(f) geslacht;
(g) gebruikersnaam;
(h) kenteken;
(i) camerabeelden;
(j) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MACadres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s); en
(k) betaalgegevens, waaronder het bankrekeningnummer.

3.2. De specifieke data die ANAC verwerkt hangt af van de services die ANAC aan u levert en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.

4.      Doeleinden

4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

(a) de verkoop en levering van producten;
(b) de uitvoering van dienstverlening;
(c) het toesturen van informatie over ANAC en de diensten die zij verleent of zou kunnen gaan verlenen;
(d) de aanmelding voor de nieuwsbrief;
(e) het aanbieden van (kortings)acties;
(f) het gebruik van de website; en
(g) het verbeteren van de website

5.      Gebruik van persoonsgegevens

5.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. 

5.2. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ANAC om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en ANAC. ANAC verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft of omdat ANAC daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

5.3. Voor het toesturen van marketinginformatie over andere producten en diensten dan u van ons heeft ontvangen, vraagt ANAC uw toestemming. Deze toestemming geeft u online door een vinkje te activeren. U kunt de toestemming intrekken door u uit te schrijven voor deze e-mails met de link in de e-mail of door een e-mail te sturen aan info@anaccarwash.com.

5.4. De terreinen en gebouwen van ANAC maken voor de veiligheid van klanten en medewerkers gebruik van cameratoezicht. Het veiligheidsbelang rechtvaardigt de verwerking van camerabeelden.

6.      Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, stuurt ANAC de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals IT-ondernemingen die ANAC assisteren met de website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor ANAC marketingactiviteiten verrichten en de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe ANAC verplicht is de informatie te delen.

6.2. Indien ANAC uw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht uw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

6.3. ANAC zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht. 

7.      Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1.  ANAC neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

7.2. ANAC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. ANAC bewaart uw gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met ANAC hebt. Wanneer u uw toestemming intrekt dan verwijdert ANAC die persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien ANAC uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8.      Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van ANAC bezoekt. Op de website(s) van ANAC worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt ANAC toestemming wanneer u de website gebruikt. Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.

8.3. Daarnaast kan ANAC gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt ANAC gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

8.4. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9.      Websites van derden

9.1. De website van ANAC kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. ANAC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10.      Social Media

10.1. Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin. Instagram en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin. Instagram en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11.      Wijzigingen

11.1. ANAC kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

12.      Uw rechten: inzage en wijzingen van gegevens

12.1. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om ANAC een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@anaccarwash.com.

13.      Klachten

13.1. ANAC hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.